Tradicija

Strokovnost v judu že 40 let.

Slavnostni Kagami biraki 鏡開きin 40. let Juda Golovec

Sporočilo za javnost (Ljubljana, 15. december 2018)

Ob 40. obletnici delovanja Judo kluba Golovec je bil v soboto, 15. decembra 2018, na OŠ Božidarja Jakca, v Ljubljani, izveden 15. Otroški judo turnir za najmlajše Kagami biraki. Prireditev je potekala pod sloganom Judo je več kot le šport. Nastopilo 234 tekmovalcev iz enajstih klubov iz Slovenije in Bosne in Hercegovine.

Kagami biraki 鏡開き temelji na japonski tradiciji in je ritual, s katerim se v Judu klubu Golovec spominjajo mejnikov preteklega leta ter obnovijo svojo predanost judo načelom in vrednotam, kot so znanje, pogum, vztrajnost, prijaznost, prijateljstvo, spoštovanje in družbena odgovornost.

Gre za edinstveno tradicionalno otroško športno prireditev za najmlajše, kjer za izvedbo turnirja samostojno poskrbijo starejši osnovnošolci in srednješolci, medtem ko najmlajši judoke tekmujejo. Tradicionalno vsako leto prireditev obišče tudi Dedek Mraz.

Uradne otvoritve 15. Kagami birakija in obeležitve 40. obletnice delovanja kluba so se udeležili gostje: * veleposlanik Japonske v Sloveniji, Nj. Eksc. Masaharu Yoshida * predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič * podžupan MOL Dejan Crnek in * ravnateljica OŠ Karla Destovnika Kajuha Sonja Šorli.

Na slavnostni otvoritvi je predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič tudi izročil priznanje ob 40. obletnici delovanja Judo kluba Golovec direktorici kluba Nuši Lampe.

Judo klub Golovec je edini slovenski judo klub, registriran na Kodokan Inštitutu v Tokiu, katerega ustanovitelj je Jigoro Kano, oče juda. Svoj razvoj gradi na strokovnosti in tradiciji. Poleg izvajanja osnovnega poslanstva, ki je zagotavljanje judo vadbe za vse generacije, se v zadnjih dveh letih veliko naporov vlaga v širše poslanstvo: prispevati h kakovostnejšemu življenju in trajnostnemu napredku v lokalni skupnosti. Znanje je temeljna vrednota vodstva kluba, ne nazadnje ima klub zaradi strokovnosti posameznikov tudi širšo veljavo v slovenskem in mednarodnem judo okolju. Direktorica in nekdaj uspešna reprezentantka Slovenije Nuša Lampe je edina mednarodna ženska judo sodnica v Sloveniji, hkrati podpredsednica Judo zveze Slovenije in pred dnevi dobitnica priznanja Športne zveze Ljubljana za dvajsetletno delo v športu.

Začetki Judo kluba Golovec segajo v leto 1978. Skozi generacije se je na tatamiju zvrstilo preko 1.500 ljubiteljev juda, ter veliko vrhunskih tekmovalk in tekmovalcev, ki so in še dosegajo odmevne uspehe na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Klub šteje 150 aktivnih članov in deluje na osmih lokacijah v Ljubljani in okolici (Domžale, Hotič). V zadnjih letih so v skladu s povpraševanjem na trgu prenovili programe vadbe in dodali izobraževalne in promocijske aktivnosti predvsem za ciljne skupine, ki niso aktivne v judu. Izvajajo pet programov (judo vrtec, začetniki, judo šola, tekmovalci in judo za študente ter odrasle oz. seniorje), v katerih skozi prvine varnega padanja in psihofizične krepitve telesa vzgajajo judoke vseh starosti.

Špela Lampe, predsednica Judo kluba Golovec
Judo klub Golovec svoj razvoj gradi na nekaterih primerjalnih prednostih. Njegovi glavni prednosti sta tradicija in znanje. Razvoj temelji na eni strani na strokovnosti pri delu z mladimi ter na drugi strani na projektnem in družbeno odgovornem pristopu. Sodelujemo v domačih in evropskih razvojnih projektih kot so Otroška šola varnega padanja v osnovnih šolah, vadba za starejše v domovih starejših občanov, evropski projekti kot sta Prostovoljstvo in vključenost (Volunteering & Inclusion) ter Z judom proti psihičnemu nasilju nad mladimi (Combat bullying trough judo).

Nuša Lampe, direktorica in edina slovenska mednarodna sodnica
Judo je več kot samo učenje in uporaba borbenih tehnik. Je celovit in čudovit sistem fizične, intelektualne in moralne vzgoje. Ima svojo kulturo, sistem, zapuščino, navade in tradicijo. Judoistom podarja etična načela, način življenja in način bivanja. Pri nas v klubu sta strokovnost in izobraževanje kadra v ospredju in veseli me, da se z modernimi pristopi znanje uspešno prenaša na mlajše generacije.

Nj. Eksc. Masaharu Yoshida, veleposlanik Japonske v Sloveniji
Judo je ena izmed borilnih veščin, ki prihaja iz Japonske, bistvo katere pa ni samo borba. Z judom se naučimo spoštovanja in prijaznosti do drugih, navdušenja, ne glede na izid borbe, ter ohranjanja notranje moči, ki nam pomaga ostati mirni. Judo klub Golovec je klub z dolgo zgodovino, edini registriran kot slovenski klub japonskega Kodokan-a. Odlikuje ga strokovnost, direktorica kluba Nuša Lampe pa je edina mednarodna *judo sodnica v Sloveniji*. Vesel sem, da lahko tudi v Sloveniji, ki je daleč stran od Japonske, učijo judo tako izvrstni judoisti.

Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije
Judo klub Golovec je postal sinonim za dobro delo v judu kot športu in v judu, kot veščini. V ospredje ne postavljajo vrhunskih rezultatov, temveč judo kot način življenja. V našem športu je vrhunski del le vrh našega delovanja, najodmevnejši del. Pod temi rezultati pa se skriva filozofija juda in mnogo vrednot, ki jih učimo skozi treninge juda.

Dejan Crnek, podžupan MOL
V Mestni občini Ljubljana smo ponosni, da imamo takšna športna društva kot je Judo klub Golovec, kajti to dokazuje, da se generacije prelivajo s svojimi idejami in znanjem. Kagami biraki je turnir, kjer se še posebej ponazoreno prikaže, kako starejši s svojimi izkušnjami pomagajo mlajšim in tako delijo svoje znanje ter s tem pripomorejo k nadaljevanju judo zgodbe za naslednjih 40 let. To si želimo tudi v Ljubljani in menim, da nam to tudi uspeva, kar dokazuje tudi Četrtna skupnost Golovec, kjer se povezujejo šola, kot danes tukaj vidimo, vrtci, gasilci in ostali, da bi bilo življenje v Ljubljani še lepše.

Sonja Šorli, OŠ Karla Destovnika Kajuha
Judo je na naši šoli priljubljen šport že vrsto leto. Otroci ga radi obiskujejo in se pri vadbi poleg gibanja učijo dicipline in spoštovanja, kar se odraža pri njihovem vedenju. Zelo smo ponosni na projekt Otroška šola vrnega padanja, ki ga zadnji dve leti izvajamo skupaj s Četrtno skupnostjo Golovec in Judo klubom Golovec, pri katerem se med rednim poukom športne vzgoje otroci učijo varnega padanja kot prevencija pred poškodbami pri igri. Skozi projekt smo popeljali že več prek 150 otrok.Slavnostni Kagami biraki 鏡開きin 40. let Juda Golovec

Najava dogodka (Ljubljana, 1. december 2018)

ob 40. obletnici delovanja Judo kluba Golovec bo v soboto, 15. decembra, na OŠ Božidarja Jakca, Nussdorferjeva 10, Ljubljana, organiziran tradicionalni otroški judo turnir za najmlajše Kagami biraki.

Prireditev, ki se je vsako leto udeleži prek 200 otrok, starih od 4 do 12 let, iz prijateljskih klubov iz Slovenije in tujine, bo potekala pod sloganom Judo je več kot le šport. Kagami biraki 鏡開き temelji na japonski tradiciji in je ritual, s katerim se v judu spominjamo mejnikov preteklega leta ter obnovimo svojo predanost judo načelom in vrednotam, kot so znanje, pogum, vztrajnost, prijaznost, prijateljstvo, spoštovanje in družbena odgovornost.

Gre za edinstveno otroško športno prireditev za najmlajše, kjer za izvedbo turnirja samostojno poskrbijo starejši osnovnošolci in srednješolci, medtem ko najmlajši judoke tekmujejo. Tradicionalno nas vsako leto obišče Dedek Mraz.

Uradna otvoritev turnirja bo ob 11.00 uri. Program obeležitve 40. obletnice delovanja kluba bo povezovala Tina Drolc. Prisotni bodo: - veleposlanik Japonske v Sloveniji Nj. Eksc. Masaharu Yoshida - predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič - podžupan MOL Dejan Crnek in - ravnateljici OŠ Božidarja Jakca Nataša Krajnčan in OŠ Karla Destovnika Kajuha Sonja Šorli.

Kontakt:
Špela Lampe, predsednica
M: 031 738 546
E: spela.lampe@judogolovec.si
W: www.judogolovec.siJudo1


Judo Golovec – strokovnost in družbena odgovornost že 40 let

Judo klub Golovec je edini slovenski judo klub, registriran na Kodokan Inštitutu v Tokiu, katerega ustanovitelj je Jigoro Kano, oče juda.

Klub svoj razvoj gradi na nekaterih primerjalnih prednostih. Njegovi glavni prednosti sta tradicija in znanje. Znanje je temeljna vrednota vodstva kluba, ne nazadnje ima klub zaradi strokovnosti posameznikov tudi širšo veljavo v slovenskem in mednarodnem judo okolju. Direktorica in nekdaj uspešna reprezentantka Slovenije Nuša Lampe je edina mednarodna ženska judo sodnica v Sloveniji, hkrati podpredsednica Judo zveze Slovenije in certificirana inštruktorica juda Akademije mednarodne judo zveze (International Judo Federation Academy).

Poleg izvajanja osnovnega poslanstva – zagotavljanja judo vadbe se v zadnjih dveh letih veliko naporov vlaga v širše poslanstvo kluba, ki je: prispevati h kakovostnejšemu življenju in trajnostnemu napredku v lokalni skupnosti.

V sodelovanju s Četrtno skupnostjo Golovec smo: - na osnovnih šolah v Štepanjskem naselju v Ljubljani izvedli projekt Otroška šola varnega padanja, kjer se prvošolci in drugošolci ob redni vadbi športne vzgoje učijo skozi judo vadbo varnega padanja, saj kar 70 odstotkov poškodb pri otrocih nastane pri vožnji s skiroji, rolkami ipd. zaradi neprimernega padca. Programa se je udeležilo že prek 250 otrok. - V Domu starejših občanov DSO Moste smo organizirali Vadbo za starejše občane in predstavitev filozofije juda.

Klub je član Judo zveze Ljubljana in Judo zveze Slovenije ter uveljavljen kot zanesljiv partner pri izvajanju mednarodnih razvojnih projektov. V zadnjih dveh letih smo sodelovali pri dveh evropskih projektih Prostovoljstvo in vključenost (Volunteering & Inclusion) ter Z judom proti psihičnemu nasilju nad mladimi (Combat bullying trough judo), katerih namen je bil spodbujanje medkulturnega dialoga in vključenosti vseh marginalnih skupin ter prenos znanj in orodij za učinkovito odpravljanje psihičnega nasilja med mladimi. Na projektih je skupaj sodelovalo prek 100 mladih iz vse Evrope.

Družbena odgovornost Judo kluba Golovec temelji tudi na vključevanju otrok s posebnimi potrebami (inkluzivni judo) in otrok iz depriviligiranih in socialno šibkejših okolij.

Začetki Judo kluba Golovec segajo v leto 1978. Sprva je deloval kot sekcija Športnega društva Golovec, leta 1987 pa je sledilo preoblikovanje v samostojni klub. Skozi generacije se je na tatamiju zvrstilo preko 1.500 ljubiteljev juda ter veliko vrhunskih tekmovalk in tekmovalcev, ki so in še dosegajo odmevne uspehe na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Naše tekmovalke in tekmovalci so večkratni državni prvaki in nosilci drugih priznanj, udeležujejo se različnih izobraževalnih, promocijskih in družbeno odgovornih projektov, predvsem pa se skozi osvajanje judo vrednot razvijajo v uspešne posameznike.

Leta 2018 je v Judo Golovec včlanjenih 150 aktivnih članov. Klub deluje na osmih lokacijah v Ljubljani in okolici (Domžale, Hotič). V zadnjih letih so v skladu s povpraševanjem na trgu prenovili programe vadbe in dodali komercialne in promocijske aktivnosti predvsem za ciljne skupine, ki niso aktivne v judu. Trenutno izvajamo pet programov (judo vrtec, začetniki, judo šola, tekmovalci in judo za študente ter odrasle oz. seniorje), ki skozi prvine varnega padanja in psihofizično krepitvijo telesa zadovoljujejo tako najmlajše in mladostnike kot odrasle in seniorje.