Judo klub Golovec

POSTANITE SPONZOR ALI DONATOR JUDA GOLOVEC

Vabimo vas, da podprete Judo klub Golovec, ki je neprofitna organizacija s statusom športnega društva. Gre za edini slovenski judo klub, registriran na Kodokan Inštitutu v Tokiu, katerega ustanovitelj je Jigoro Kano, oče juda. V letu 2018 smo praznovali 40 let delovanja. Svoj razvoj gradimo na nekaterih primerjalnih prednostih; najpomembnejši sta tradicija in znanje, na kar smo zelo ponosni. Znanje je naša temeljna vrednota, ne nazadnje ima klub zaradi strokovnosti posameznikov tudi širšo veljavo v slovenskem in mednarodnem okolju.

Poleg izvajanja osnovnega poslanstva, ki je zagotavljanje judo vadbe za vse generacije, v zadnjih letih veliko naporov vlagamo v širše poslanstvo - širitev filozofije juda, ki je prispevati h kakovostnejšemu življenju in trajnostnemu napredku v lokalni skupnosti. Judo kot način bivanja pomeni vseživljenjsko učenje, spoštovanje vrednot in soljudi, ohranjanje notranje moči in prenos široke palete znanj na okolico.

Sredstva bomo v celoti namenili izvajanju programov in projektov in subvencioniranju socialno šibkejših članov. Podjetjem, ki nas podprejo v naših prizadevanjih, se zahvalimo z objavo logotipa na naši spletni strani, na promocijskih materialih in z zgodbo na socialnih omrežjih. Za zaposlene v takšnem podjetju organiziramo brezplačne oglede judo vadbe in teden brezplačne začetniške vadbe juda. Odprti smo za različne predloge sodelovanja.

Podatki Juda Golovec